Ordineringsoplysninger

Velkommen til Zokinvy™ (lonafarnib) websiden

Hvis du får bivirkning, skal du tale med din læge, apoteker eller sygeplejerske. Dette omfatter mulige bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen. Du kan også indberette bivirkninger direkte via Yellow Card-programmet på https://yellowcard.mhra.gov.uk. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af disse lægemidler.