Förskrivningsinformation

Välkommen till webbplatsen för Zokinvy™ (lonafarnib)

Om du får några biverkningar, prata med din läkare, apotekspersonal eller sköterska. Detta gäller även alla möjliga biverkningar som inte anges i bipacksedeln. Du kan även rapportera biverkningar direkt via Yellow Card Scheme på https://yellowcard.mhra.gov.uk. Genom att rapportera biverkningar hjälper du till att bidra med mer säkerhetsinformation om dessa läkemedel.