Informacje o przepisywaniu

Witamy na stronie internetowej Zokinvy™ (lonafarnibu)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce w opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio za pośrednictwem Systemu żółtej karty na stronie https://yellowcard.mhra.gov.uk. Poprzez zgłaszanie działań niepożądanych można pomóc dostarczyć więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków.